Contact Form CF7 Google Sheet Addon

Contact Form CF7 Google Sheet Addon

Điểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giá
  • 100,000 đ
Item mới 😂
Phiên bản:
Ngày cập nhật:
Link Demo: Xem ngay

Plugin đưa dữ liệu từ web lên google sheet với Contact Form CF7 Google Sheet Addon, một plugin rất ngon. Bạn có thể đẩy nội dung khách hàng lên Contact Form CF7 Google Sheet Addon để dễ quản lý, plugin đồng bộ với Contact Form CF7 Google Sheet Addon.


Tính năng:

  • Lưu các nội dung gửi (bao gồm cả tệp đính kèm) từ Biểu mẫu liên hệ 7 vào Google Trang tính.
  • Mỗi biểu mẫu liên hệ ánh xạ tới bảng tính Google Trang tính của riêng nó.
  • Cập nhật API Google Trang tính V4. addon cf7 duy nhất hoạt động với Google API V4 mới nhất
  • Mỗi trường ánh xạ đến cột riêng của nó.
  • Dễ dàng cài đặt và sử dụng.
  • Hỗ trợ WordPress Multisite.
Mua xong Key hoặc Quà tặng sẽ hiện ở đây nhé!

Sản phẩm đã xem

back top